klienditugi@tumba.ee | Tere külaline, võite sisse logida või luua uue kasutaja.

Turvalisus

Kõik Tumba.ee ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Me ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks või kui seadus selleks kohustab. Soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist Tumba.ee andmebaasist.